October 16, 2021

Innovatie is verlangen

Het verlangen van een jonge vrouw die voor ingenieur ging studeren toen dat nog ongewoon was voor meisjes. Vandaag is Vera De Glas de R&D manager […]
September 25, 2019

Textiel voor de doden, een nieuwe markt?

Steeds meer mensen willen anders begraven worden De verregaande individualisering van de samenleving heeft ertoe geleid dat mensen meer gaan nadenken over hun levenseinde.